Black Lives Matter

by AV Unitas


Wij gaan ervan uit dat een ieder van jullie het heeft mee gekregen, het statement “Black lives matter”.

De aanleiding, een triest geval van discriminatie. Nu zeggen de meesten (gelukkig) dat het op hen niet van toepassing is en is dat ook zo. Helaas komt discriminatie wel voor. Soms zelfs in onze eigen directe omgeving maar zijn we ons er misschien niet van bewust.

Om een bijdrage te leveren aan de bewustwording omtrent discriminatie, zijn we samen met een moeder van een van onze atleten en onze vertrouwenscontactpersonen (Ien en Michel) bij de jongsten van de vereniging op 24 en 25 juni jl. over dit onderwerp gaan praten. De voorlichting verliep zeer goed en er werden veel vragen door de kinderen gesteld. Het woord discriminatie bleek voor kinderen daarbij dicht bij pesten en uitsluiten te liggen.

Samen met de trainers gaan we de kinderen daarom in voor hun begrijpbare gedragscodes coachen. Binnen onze vereniging is er in ieder geval geen plaats voor discriminatie.
Bij ons telt alleen dat we sporters zijn, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Sporters matter. Sporters care.