Gedragscode

AV Unitas hecht veel waarde aan een veilige sportomgeving. Iedereen moet zich bij ons thuis voelen ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, afkomst, prestatieniveau, fysieke gesteldheid of handicap. Discriminatie, seksuele intimidatie, onverantwoord (gevaarlijk) gedrag, schelden of pesten worden niet getolereerd en kunnen leiden tot royement.

Om het geheel aan activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden, hebben we een aantal spel- en gedragsregels opgesteld. Wij verwachten van iedereen (leden, ouders, begeleiders, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen) dat ze zich aan onze regels houden, om zodoende de goede gang van zaken binnen AV Unitas te waarborgen.

We hebben e.e.a. uitgewerkt in onze Gedragscode. Dit document vindt je hier 

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur