Aanmelden bij AV Unitas

VANAF 1 JULI 2020 KUN JE JE WEER ALS LID BIJ ONZE VERENIGING AANMELDEN MITS ER GEEN BEPERKENDE MAATREGELEN IVM CORONA WORDEN GETROFFEN

Actief lid = Wedstrijdlid incl licentie (standaard)
Basis lid = Geen gebruik makend van baan en andere facliteiten (vrijwilliger)
G-sport = Sporter met een beperking
Recreant = Geen wedstrijd licentie (o.a. recreatieve lopers)
Proef = 4 weken gratis op proef meetrainen

Snuffeltraining:
Voor recreatieve lopers is er iedere eerste zaterdag van de maand een vrijblijvende snuffeltraining mogelijk. Wel vooraf schriftelijk aanmelden.


Proeflidmaatschap:
Wij bieden de mogelijkheid om 4 weken op proef mee te trainen. Deze mogelijkheid wordt alleen geboden na het volgen van een snuffeltraining of na overleg met de trainer. Vul hiervoor het inschrijfformulier in en geef in het 'Opmerking'-veld aan welke training (bijv.: Proef - zaterdagochtend) het betreft. Na 4 weken neemt onze Ledenadministratie contact met u op.

Belangrijk:
Met het versturen van dit formulier verleen ik toestemming aan AV Unitas om van mijn rekening bedragen af te schrijven inzake contributie.
De contributie wordt in halfjaarlijkse termijnen afgeschreven (februari en juni).
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het lopende kalenderjaar en wordt daarna automatisch verlengd.

Afmelden kan alleen schriftelijk via deze link op onze website en moet uiterlijk 20 november van een lopend jaar in ons bezit zijn.
Lidmaatschapsgeld wordt bij beëindiging van het lidmaatschap niet terugbetaald.

Uiteraard houden wij ons als vereniging aan de geldende AVG richtlijnen.

Online inschrijfformulier